Onder dit tabblad staan alle dorpskernen en buurtschappen in de Beemster.
De dorpskernen en buurtschappen, buitenplaatsen en boerderijen, kerken en forten markeren dit bijzondere gewonnen land. De Beemster getuigt nog veel van haar ontstaansgeschiedenis en herbergt verhalen over bekende bewoners, het agrarische leven en de gebouwen.