Beemster Zuiddijk met ringvaart IMG_0760
HISTORISCH & WAANZINNIG

De prachtige polder De Beemster is al meer dan 400 jaar oud en symboliseert het gevecht tegen het water. Ooit was De Beemster een enorm meer. Hoge zeewaterstanden en wind zorgden in de gebieden ten noorden van het IJ voor afkalving van het veen. Bovendien was er in het begin van de 17e eeuw behoefte aan landbouwgrond.

In 1607 verleenden de Staten van Holland octrooi aan een groep investeerders, Amsterdamse kooplieden en Haagse ambtenaren, om De Beemster droog te leggen. Het project werd o.a. gefinancierd met VOC-gelden en de bedijkers gaven aan Jan Adriaenszoon Leeghwater opdracom toezicht op het project te houden. Een ringvaart werd gegraven en een stevige dijk opgeworpen. In mei 1612 viel het meer droog.

Ze hadden echter een nog grotere klus voor de boeg: het aanleggen van de (klei)wegen, het graven van de wegsloten, kavelsloten en tochten. Dankzij 43 poldermolens en duizenden arbeiders kreeg Holland er met De Beemster ruim 70 km2 land bij en was het bewijs geleverd dat grootschalige landwinning in Nederland mogelijk was.

Het intellectuele concept, dat aan de aanleg van De Beemster ten grondslag heeft gelegen, was visionair en functioneel tegelijk. Het was zijn tijd zover vooruit, zodat het nu nog steeds bruikbaar is.

Wonen, werken en recreëren onder zeeniveau vinden wij hier heel normaal.  Maar voor veel bezoekers is leven op 4 meter onder NAP een onvoorstelbaar idee: totale waanzin. Onze historische en moderne Beemster polder: vier meter onder de zeespiegel. Historisch waanzinnig

Ga bij onderstaande locaties op bezoek en laat je bijpraten over de historie.