De Kosterij
Betje Wolff Museum
Keyserkerk en Keyserin
Previous
Volgende
CULTUUR

De dorpskernen en buurtschappen, buitenplaatsen en boerderijen, kerken en forten markeren dit bijzondere gewonnen land. De Beemster getuigt nog veel van haar ontstaansgeschiedenis en herbergt verhalen over bekende bewoners, het agrarische leven en de gebouwen.

Het oudste gebouw van Beemster is de Keyserkerk uit 1623 en ontworpen door Hendrick de Keyser, aan het Markplein van Middenbeemster. De zaalkerk beschikt over een uniek betegelde stovenkamer. De torenbekroning met vier uitbouwtjes ontstond in 1661 naar ontwerp van Pieter Post.

Op het Marktplein is de historie is nog tastbaar met de hekken waar eens het vee stond aangebonden en de travaille bij de oude smederij. Vlak bij het plein bouwde men Het Heerenhuis. Vanouds een herberg, nu een brasserie met op het terras het beeld van Jan Adriaansz. Leeghwater.

In de voormalige pastorie, waar domineesvrouw Betje Wolff in de achttiende eeuw haar romans en brieven schreef, is nu het museum gevestigd dat haar naam draagt.

In de tuin van de aangrenzende Kosterij staat het borstbeeld van Carel Fabritius. De geboren Beemsterling werd beschouwd als een van de meest getalenteerde leerlingen van Rembrandt. Ook een van de grondleggers van de Delftse school en bekend van onder meer Het Puttertje.

Middenbeemster heeft sinds 1985 een van rijkswege beschermd dorpsgezicht en telt ruim 60 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

In Westbeemster staat de R.K.-kerk Joannes de Doper. Deze kerk uit 1878 is in Neogotische stijl gebouwd. De gotiek was van oorsprong een katholieke bouwstijl. Het daarnaast gelegen klooster O.L. Vrouwe van Lourdes is in 1910 gebouwd. De voorgevel is nog in originele staat, evenals een deel van de vertrekken, waaronder de droogzolder.

Uniek voor Nederland is dat in De Beemster nog ruim 350 stolpboerderijen staan, ook wel de ‘piramides van de polder’ genoemd. Langs de wegen zijn veel van deze karakteristieke gebouwen te zien, zoals boerderij ‘De Eenhoorn’, gebouwd in 1682. De middenpartij van de voorgevel is een variant van de Amsterdamse Vingboonstijl. Typerend voor de naastgelegen boerderij ‘De Lepelaar’ uit 1683 zijn de siervazen op de topgevel en de nabij gelegen de grote boomgaarden.

Deze BeemSTERREN kunnen je een verhaal vertellen: