Werelderfgoed

Droogmakerij De  Beemster neemt met ruim 7.200 hectare grond een bijzondere plaats in. Al meer dan 400 jaar kan het gebied zich sociaaleconomisch gezien staande houden. Onder de inwoners is de sociale verbondenheid groot, de onderlinge maatschappelijke verbanden zijn stevig. De Beemster heeft een eigen en sterk imago als monument op de lijst van werelderfgoederen van UNESCO.

Vanwege de unieke verkaveling en het uitzonderlijke voorbeeld van een door de mens geschapen architectonisch ensemble en landschap, bekroonde de UNESCO in 1999 Droogmakerij De Beemster met het predicaat werelderfgoed. De Stelling van Amsterdam, ook een werelderfgoed, loopt voor een deel door De Beemster. Een unieke combinatie van twee werelderfgoederen.

Droogmakerij De Beemster

De drooglegging van Het Bamestrameer onder leiding van Jan Adriaansz. Leeghwater werd in 1612 afgerond. Unieke verkaveling en een uitzonderlijk voorbeeld van een door de mens gecreëerd landschap.

Werelderfgoed in het kwadraat

Vijf forten van De Stelling van Amsterdam liggen in De Beemster. Een unieke combinatie van twee werelderfgoederen in een polder.