Over De Beemster

Het typische Beemsterlandschap met de kaarsrechte verkaveling én de bijzondere ontstaansgeschiedenis zijn uniek in de wereld. Met het predicaat Werelderfgoed erkent UNESCO het waardevolle van Droogmakerij de Beemster en vindt dat ook de toekomstige generaties moeten kunnen genieten van dit monument. De Stelling van Amsterdam, ook een werelderfgoed, ligt met vijf forten in De Beemster. Een unieke combinatie van twee werelderfgoederen in één polder.