Stormenderland

Canon waterstaatkundige geschiedenis Holland boven het IJ (700 – 2008), geschreven door Diederik Aten.

 12,50

Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is een waterland gemaakt door mensenhand. De sporen daarvan zijn in de vorm van dijken en kaden, sloten en kanalen, molens en gemalen overal aanwezig.

Stormernderland is een interessant boekje , rijk geïllustreerd met aanvullende informatie over websites en een overzicht van de museumgemalen.