Zee van Land

Zee van Land:  De droogmakerij als atlas van de Hollandse Landschapsarchitectuur. een van de voorbeelden is De Beemster.

 29,95

Gebonden, 340 pagina’s. De droogmakerij als atlas van de Hollandse Landschapsarchitectuur. Een systematischer analyse van de architectuur van de droogmakerijen in de provincie Noord-Holland.  Verkenning van het kruispunt van kunst, architectuur, stedenbouw, waterbouwkunde en economie in een zee van ruimte.