Inundatieroute Beemster

Route langs het inundatiegebied in de Beemster zoals het gebied in het ontwerp van de Stelling van Amsterdam is opgenomen. In de Tweede Wereldoorlog is de Beemster tweemaal geïnundeerd geweest: kortstondig in mei 1940 en van maart 1944 tot mei 1945. Met korte dagboek fragmenten en beeldmateriaal maak je kennis met een ingrijpend tijdsbeeld. Lengte tocht plm. 28 km.

 5,00

De Stelling van Amsterdam, het Harnas voor de Hoofdstad, is een militair en strategisch ontwerp. In de Beemster staan vijf forten van de Stelling. Drie andere kunstwerken zijn de inundatiesluis in de Zuiddijk, de brug in de Rijperweg bij de Middenweg die met schotbalken kon worden afgesloten en een kleine duiker in de Volgerweg. Na wijziging van het inundatieplan voor de Beemster werd deze van de Rijperweg naar de Volgerweg verplaatst.

Inundatie
De militair tactische inundatie is de meest bekende. Bij belangrijke en bekende verdedigingslinies zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam was het gebruik van inundatie een essentieel onderdeel voor de verdediging van het land.
Bij militaire inundaties wordt het waterpeil zo gekozen dat het gebied noch begaanbaar, noch bevaarbaar is. Inundatie kan zowel defensief als offensief worden gebruikt. In het eerste geval wordt inundatie ingezet om de vijandelijke opmars te verhinderen, en in het tweede geval wordt inundatie toegepast om de vijand uit een bepaald gebied te verdrijven.

Dagboek fragmenten
In de route zijn als commentaar enkele dagboekfragmenten opgenomen van Beemsterlingen die de inundaties in de Tweede Wereldoorlog aan den lijve hebben ondervonden.