Inundatie is het opzettelijk onder water zetten van een gebied en wordt voor verschillende doeleinden ingezet. In De Beemster is hier in de Tweede Wereldoorlog gebruik van gemaakt om militair tactische redenen: Bij militaire inundaties wordt het waterpeil zo gekozen dat het gebied noch begaanbaar, noch bevaarbaar is.