In mei 1940 doorgraven  Nederlandse soldaten aan het eind van de Rijperweg de Purmerenderweg. Bij de forten Kwadijk, Middenweg, Jisperweg en Spijkerboor worden gaten in de ringdijk gegraven. Het water stroomt de polder in en 102 tuinbouwbedrijven komen tijdelijk onder water te staan. De tuinhoek in Zuidoostbeemster blijft droog en wordt op peil gehouden door het hulpvijzelgemaal bij ‘Zwaansvliet’, geplaatst en betaald door het Ministerie van Defensie.

(Bronnen: Stelling van Amsterdam blz. 286, Nieuwe Kroniek van de Beemster, blz.173, 174)
(Foto G. Zwart)