De aanleg van de Stelling van Amsterdam bestaat niet alleen uit forten maar ook uit andere objecten zoals sluizen en bruggen die als damsluis konden fungeren. In de Rijperweg ligt zo’n brug, onopvallend in het straatbeeld.

De brug was een onderdeel van het inundatiegebied in De Beemster. Bij oorlogsdreiging kon, nadat de schotbalken waren geplaatst, het zuidelijk deel van de polder onder water worden gezet.

De schotbalksponningen zijn nog altijd goed zichtbaar. De schotbalken lagen opgeslagen in de loods van het fort aan de Nekkerweg.
Bouw brug 1899.