Dit vreemde object/kunstwerk in de berm van de Volgerweg ter hoogte van de Jispersloot is een duiker die deel uit maakt van UNESCO werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. waarschijnlijk is hij aangelegd tussen 1914 en 1918 toen de noordzijde van de inundatie werd verlegd van de Rijperweg naar de Volgerweg. Tussen de Westdijk en de Middenweg werd de weg opgehoogd.