Beemster Polderbowl

Een uniek kunstwerk, de plattegrond van de Beemster. Frederik Roijé liet zich voor het monument op het erf van de Nederlands Hervormde kerk in Middenbeemster en de schaal inspireren door de geografische lijnen van de Beemsterpolder. De ‘Polderbowl’, zoals de schaal heet, is een afdruk van de kaart van het gebied. Het monument is op een schaal van 1:4000 gerealiseerd, het artefact is op schaal van 1:30.000 en wordt uitgegeven als ‘limited edition’ met vierhonderd stuks. Bij de aankoop krijg je ook een certificaat.

 75,00

Om het vierhonderd jarig bestaan van de Beemsterpolder te vieren heeft Frederik Roijé een monument en een schaal ontworpen voor de gemeente Beemster. Het gebied staat sinds 1999 op de Unesco Werelderfgoedlijst. 

In 1612 was de drooglegging van de Beemster een feit. Het land werd ingedeeld in rechthoekige kavels volgens een geometrisch patroon. De kavels werden verdeeld onder de investeerders van het plan. Driehonderd jaar lang werd het gebied droog gehouden met vijftig poldermolens, die in de twintigste eeuw werden vervangen door gemalen. 

Op woensdag 4 juli 2012 was het precies 400 jaar geleden dat de prinsen Maurits en Frederik Hendrik Droogmakerij de Beemster bezochten om het wonder van de drooglegging te aanschouwen. Op deze gedenkwaardige dag is het monument bij de kerk onthuld.