Op deze pagina vind je tools/hulpmiddelen voor het organiseren en de promotie van activiteiten voor het Beemster Light Festival.

Indeling kernen

De formulieren die je kunt/moet gebruiken zijn vastgesteld door de gemeente en de Veiligheids Regio Zaanstreek Waterland.

VRZW Model aanvraagformulier evenement 2

Aanvraag Ontheffing drank en horecawet 1

Het logo mag alleen worden gebruikt voor genoemde activiteiten. Aan de kleur en de verhouding mag je niets wijzigen. Formaat wijzigen: schaal het beeld proportioneel. Er is een jpg en een png bestand beschikbaar. Het laatste formaat is transparant en kun je bijna altijd gebruiken

JPG

PNG

Heb je nog vragen, neem dan contact op met je  coördinator of stuur een mail naar:

info@visitbeemster.nl

Beemster 14 augustus 2019